Kiinnostuitko Leadvisorista ja dataohjautuvasta uusasiakasmyynnistä?

Leadvisor – tehoa B2B-myyntiin asiakasdatasta

Hankitko asiakasprospektit myyntiisi mututuntumalla? Ei ehkä kannattaisi. Prospektointi on myyntityön arvokas kulmakivi, mutta monessa yrityksessä sitä tehdään turhan hatarin tiedoin. Saatetaan tavoittaa suuria volyymeja, muttei välttämättä niitä prospekteja, jotka olisivat yritykselle kaikista kannattavampia.

Leadvisor helpottaa dataohjautuvaa prospektointia. Sen avulla yrityksen myyntipäällikkö tai myyntijohtaja voi helposti ja nopeasti kohdistaa yritysmyynnin (B2B) sellaisiin kohdeyrityksiin, jotka asiakkuuden muodostuessa tekevät yritykselle eniten tuottoa. Leadvisor tunnistaa ensin kannattavimmat asiakkaat nykyisistä asiakkaistasi ja ennustaa sitten yrityksesi näkökulmasta tuottoisimmat prospektit. Palvelu jakaa prospektit valmiiksi ryhmiin – parhaimmissa ovat yritykset, joista todennäköisimmin saadaan paras tuotto. Voit käyttää Leadvisoria myös esimerkiksi Hubspot-liidien analysointiin ja tämän avulla poimimaan parhaat liidit joukosta!

Leadvisorin tuottama tieto pohjautuu tekniseen analyysiin yrityksen olemassa olevasta yritysasiakaskannasta. Kyse on paitsi asiakkuuksien löytämisestä myös parhaiden asiakkuuksien tunnistamisesta myyntihistorian avulla. Tekninen analyysi kertoo tarkalleen, minkä tyyppiset asiakkaat ovat tällä hetkellä yrityksellesi kannattavia; ketkä tekevät isoja tilauksia ja tilaavat toistuvasti. Näin tiedämme, minkälaisiin kohdeyrityksiin myyntitoimenpiteet kannattaa keskittää.

Kilpailuetuna palvelussamme on se, että tiedämme tarkalleen minkälaiset asiakkaat ovat jo ostaneet, kun kilpailijamme tuottavat tietoa ”ihanneasiakkaista”, joka ei pohjaudu historiatietoon omista asiakkaista, vaan mielikuvaan heistä.

Mikä erottaa Leadvisorin muista vastaavista palveluista?

Perinteiset markkinoilla olevat prospektointipalvelut tuottavat mielikuviin pohjautuvaa tietoa ”ihanneasiakkaista”. Ihanneasiakkaan määrittely ei missään nimessä ole tarpeetonta: se auttaa yritystä ymmärtämään kohdeasiakkaansa paremmin ja kohdistamaan myynnin ja markkinoinnin yrityksille, joille on eniten hyötyä myytävistä palveluista ja tuotteista. Siksi mekin tarjoamme asiakkaillemme tätä palvelua. Yhdistämällä tähän määrittelyyn myös myyntihistoriatiedot tuotamme kuitenkin paljon arvokkaampaa tietoa myynnin kohdentamisen tueksi.

Leadvisor sisältää myös CRM-palvelun, joka kattaa kaikki yritysmyynnin tarpeet myynnin suunnittelusta laskutuksen hallintaan saatavien seurantaan asti. Mikäli asiakkaamme on jo valinnut CRM:n, niin tarjoamme tiedoston siirtomahdollisuuden tai rajapinnan prospektitietojen siirtoa varten.

Entä jos yritykselläsi ei vielä ole asiakasrekisteriä? Tällöin myynnin historiatietoja ei päästä alkuvaiheessa hyödyntämään. Saat silti merkittävää etua yhdessä tehdystä tuotekohtaisesta segmentoinnista, jolla tunnistamme ideaaliset asiakasryhmät yrityksellesi. Voit käyttää tätä tietoa hyödyksi hankkiessasi prospekteja myyntiä ja markkinointia varten. Kun alat kerryttää yrityksesi asiakasrekisteriä, tieto ideaalisista asiakkuuksista täsmentyy entisestään.


Mikä tekee Leadvisorista hyödyllisen työkalun B2B-myyntiin ja prospektointiin?

 • Leadvisor parantaa uusasiakashankinnan kustannustehokkuutta.
 • Leadvisor ei tyydy vain haarukoimaan potentiaalisia prospekteja mielikuviin perustuvien ihanneasiakasprofiilien perusteella, vaan käyttää hyväkseen myös todellista historiatietoa asiakaskannastasi. Leadvisor tunnistaa luotettavan datan perusteella, minkä tyyppisiin asiakkaisiin yrityksesi kannattaa uusasiakashankinnassa panostaa.
 • Leadvisor helpottaa ja nopeuttaa prospektointia. Näin myyntihenkilöstön aikaa vapautuu varsinaiseen, arvokkaaseen myyntityöhön.
 • Koko prospektointi,- myynti-, asiakkuus- ja laskutusprosessin hallinta CRM-järjestelmässämme.


Leadvisorin käyttö vaiheittain

Ihanneasiakkaiden määrittely ja segmentointi

Leadvisorin käyttäminen alkaa ihanneasiakkaiden määrittelyllä (Ideal Customer Profile). Ihanneasiakas on sellainen, joka on valmis ostamaan tuotteestasi tai palvelustasi myös maksamaan siitä. Tällaisen yrityksen päättäjän on helppo ymmärtää, että heillä on ongelma, johon juuri sinä voit tarjota ratkaisun.

Ihanneasiakkaan määrittelyssä listataan parhaiden asiakkaiden ominaisuudet ja sen perusteella jaetaan prospektit eri segmentteihin eli asiakasryhmiin. Jaottelussa käytetään avuksi lukuisia eri suodattimia, jotka liittyvät mm. yritysten taloustietoihin, kuten liikevaihto, käyttökate ja riskiluokka. Voit valita myös muita suodattimia, kuten milloin yritys on perustettu, onko sillä kotisivuja tai talousjohtajaa.

Eri segmenttejä voi olla kymmeniä. Kun prospektit on jaoteltu segmentteihin, parhaat prospektit ovat järjestysnumeroiltaan pienimmissä segmenteissä ja huonoimmat suurimmissa. Jos prospektit eivät kuulu asiakasyrityksemme kohderyhmään, ne jätetään segmentoimatta.

Myyntihistorian avulla parhaisiin tuloksiin

Kun segmentointi on tehty, voit jo ostaa prospekteja uusasiakashankintaan eri segmenteistä siirtämällä halutut prospektiyritykset nimettyihin Kohderyhmiin.

Parhaaseen tulokseen kuitenkin pääsemme niin, että siirrämme vielä olemassa olevat ja entiset asiakkaasi Leadvisoriin. Näin näemme myyntihistoriatiedon perusteella tarkalleen, mihin segmentteihin yrityksenne olemassa olevat (ja entiset) asiakkaat sijoittuvat. Tämän tiedon perusteella voimme kohdentaa prospektien hankinnan huomattavasti tarkemmin juuri sellaisiin yrityksiin, jollaiset ovat jo parhaita asiakkaitasi. Myyntihistorian avulla tunnistamme paljon ostavat ja pitkäaikaiset asiakkaat ja käytämme hyväksi näiden asiakkaiden tietoja, jotta löytäisimme vastaavia. Leadvisorissa myyntihistorian voi viedä järjestelmään esimerkiksi tuotteittain, jolloin nämä lisätään Tietolähteisiin antamalla Tietoryhmälle tuotteen tai palvelun nimi.

Yllättävän usein tässä vaiheessa paljastuu, että oma käsitys parhaasta asiakasryhmästä on ollut väärä. On esimerkiksi tilanteita, joissa yrityksellä on tietynlaisia asiakkaita määrällisesti paljon. Siitä voisi helposti vetää johtopäätöksen, että nämä asiakkaat ovat yritykselle parhaita. Totuus voi olla se, että nämä asiakkaat ostavatkin halvalla eivätkä uusi tilauksia.

Leadvisorin avulla saamme helposti tietoa, minkälaiset asiakkaat ovat yritykselle kannattavimpia. Näin myynti voidaan kohdistaa asiakasryhmiin, jotka ovat juuri samanlaisia kuin omat parhaat asiakkaasi. Myynnin tehokkuus on huomattavasti parempaa, koska myynti saadaan rajattua ja kohdistettua parhaimpiin prospekteihin myyntihistoriatietojen pohjalta.

Esimerkki: parhaaseen ihanneasiakasryhmään on rajattu 10 000 yritystä. Myyntihistoriatieto paljastaa, että tässä segmentissä olemassa olevista parhaista asiakkaista suuri osa sijaitsee Vantaalla tai että suurin osa on kuljetusalan toimijoita. Tällöin on edullisempaa ja tehokkaampaa kohdistaa uusmyynti juuri tuohon tarkkaan prospektiryhmään eikä koko segmenttiin.

Lopputuloksena voit siis ostaa entistä tarkemmin rajattua prospektitietoa, tehostaa myyntiä ja saada samalla työmäärällä parempia tuloksia. Leadvisorin tuottamasta tiedosta on myös suurta hyötyä yrityksen markkinoinnin suunnittelussa ja sen tehokkaassa kohdistamisessa oikeille kohderyhmille.

Talent Group Leadvisorin edut

 • Enemmän, kuin pelkkä myyntirekisteri
 • Enemmän, kuin pelkkä asiakasrekisteri
 • Älykäs seuranta, historiadata sekä analysointityökalut
 • Korkea automatisointiaste minimoi manuaalisen työn määrää
 • Tehokas tiedonhaku ja raportointi
 • Selkeä ja helppokäyttöinen
 • Erittäin joustava ja helposti integroitava
 • Skaalautuvuus liiketoiminnan tai toimintaympäristön muuttuessa
 • Turvallinen ja GDPR-tietosuojavaatimukset täyttävä
 • Luotettava ja kustannustehokas

Ratkaisumme tukee organisaationne kasvua kustannustehokkaasti pitkälle tulevaisuuteen. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä ja varaa aika ratkaisumme esittelyyn!


Ota yhteyttä ja varaa esittely